Soul Retrieval

Soul Retrieval 9.jpg
 
 


Wat is ZielsHerwinning/ Soul Retrieval ?

Je Ziel is het gedeelte van jezelf dat je energetisch verbindt met een Hoger Doel en dat je toelaat je passie te volgen. Je Ziel is vrij van zorgen, twijfel of klachten. Je Ziel bestaat in het moment, en neemt beslissingen in het Nu.

Je Ziel kan in vrijheid verkeren, of beperkt en/of gevangen worden door Ego.

Ziele-essentie kan het systeem (je lichaam, maar ook de bijhorende energetische lichamen) verlaten in tijden van trauma of stress.

Voorbeelden van ZielsVerlies : trauma door een ongeval, een operatie, verlies van een dierbare.

Soul Retrieval (“ZielsHerwinning”) is de procedure waarbij ZieleVerlies geheeld wordt.

ZielsVerlies is heel vaak de reden van ziekte of imbalans.

Het kan als dusdanig als een “spirituele ziekte” beschouwd worden omdat het je berooft van je vitaliteit, zin van je leven en zin in het leven.

Waarom?

Het terug aantrekken van de missende delen maakt je vollediger, wat ertoe aanleiding kan geven dat relaties die als buffer dienden voor de ontbrekende stukken niet langer valabel zijn.

Vaak ga je dan merken dat die personen uit je leven verdwijnen, en dat anderen opduiken die beter resoneren met je “vollediger” staat van Zijn.

Dit is een eenvoudige demonstratie van de Wet van Resonantie : als we zelf gefragmenteerd zijn trekken we personen/relaties aan die eveneens gefragmenteerd zijn.

Voor wie?

Iedereen krijgt hier mee te maken.

ZielsVerlies kan een tijdelijk noodzakelijke “nooduitgang” zijn tijdens trauma – een uitlaatklep of ontsnappingsroute bij wijze van spreken.

Daarna is het echter wel belangrijk dat die energie/essentie kan terugkomen.

Kinderen of zwakkere personen zijn gemakkelijker onderhevig aan Ziele-essentie “roof”.

Het verlies kan zich op om het even welke leeftijd voordoen; het goede nieuws is dat de recuperatie ook mogelijk is op het moment dat je er klaar voor bent.

Resultaten van de heling kunnen zich uiten in vrede, vreugde, enthousiasme, nieuwe relaties en omgeving, veranderde of uitgebreide interessesfeer, een groter gevoel van “kader” wat jezelf betreft in de wereld en grotere vitaliteit en levensvreugde.

Hoe gaat het in zijn werk:

De sjamaan/practitioner gaat op zoek naar de delen rond een specifiek thema, locatie en tijd tonen zich in de sessie. Dit kan gepaard gaan met visualisaties waaraan de persoon die de sessies volgt, de healee, zelf deel neemt, en waarbij deze ook de terugkerende delen verwelkomt.

De Ziele essentie wordt doorgaans via het hart of de kruin terug in het systeem gebracht. Een extern object zoals een kristal kan hierin een bemiddelend item zijn .


Praktisch:

In deze 7 sessies wordt er met de universele thema's van Leven, Liefde, Dood en Macht gewerkt en de daaruit voortvloeiende persoonlijke thema's.

Tijd tussen de opeenvolgende sessies wordt individueel, in overleg, uitgestippeld.

Elke sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Opname van de sessies is een mogelijkheid in overleg met de healee.

Het bedrag van 1500 € wordt vooraf betaald en houdt ook in dat het volledige traject van 7 sessies gevolgd wordt.

Stopzetting is op volledige verantwoordelijkheid van de healee; het bedrag is niet recupereerbaar.

Er zijn 7 sessies waarin er met de 4 Kamers en Drie Werelden gewerkt wordt op de desbetreffende thema’s van de Healee (diegene die de sessies krijgt), tijdsduur ongeveer anderhalf uur per sessie. De sessies zijn persoonlijk en op maat en daarom niet vooraf bepaalbaar qua thema per Kamer en Wereld.

Deze serie van 7 sessies is de meest persoonlijke serie die ik aanbied.

Aanbevolen tussentijd is afhankelijk van de sessie zelf en het evolutieproces van de persoon. De mate van verwerking en integratie speelt hier een belangrijke rol in.

 

Inschrijving is gemakkelijk via onderstaand online formulier; ook vragen zijn mogelijk via "Boodschap".

Soul Retrieval 10.jpg