Soul Portraits

Soul Portrait details

Soul Portrait details

 
fragments - fragmenten

fragments - fragmenten

What is a Soul Portrait, and what can it do for me?


Some art is made to escape reality.

I intend to create art that changes it.


Imagine you have a visible portal at home that allows you to step in inner space (a.k.a. meditation), reminding you of your highest potential and taking you there step by step.

Imagine this to be art that entrains you in higher states everytime you look at it or even think of it.

Imagine that it’s not just imagination…


This is what I aim at in a Soul Portrait. It is a portal to other realms and very intimately connected with your Being. It inspires you, supports you, and generates a constant and accurate flow of beneficial energies. Tailor made. Your Soul Portrait.


Wat is een Zieleportret, en wat kan het voor me doen?


Sommige kunst is gemaakt om de realiteit te ontsnappen,

mijn intentie is kunst te creëren die je realiteit verandert.


Stel je voor dat je thuis een zichtbaar portaal hebt dat je toelaat om je innerlijke ruimte te betreden (ook wel bekend als meditatie) en dit herinnert je aan en neemt je mee naar je hoogste potentieel , je stap voor stap ondersteunend.

Stel je voor dat deze kunst je telkens in hogere staten van bewustzijn brengt als je er naar kijkt of er zelfs nog maar aan denkt.

Verbeeld je dat dit niet enkel verbeelding is...


Dit is wat ik met een Soul Portrait teweeg breng.

Het is een portaal naar andere werkelijkheden en heel nauw verbonden met jouw Zijn. Het inspireert je, ondersteunt je, en genereert een constante, heldere en weldadige stroom van energie naar jou toe.

Op maat.

Jouw Zieleportret.

Each Soul Portrait is unique and one-only. You are the only one who gets the finished product -ever.

Elk Zieleportret is uniek en éénmalig. Jij bent de enige persoon die het kunstwerk ontvangt - ooit.

Standaardformaat A1, uitvoering op alumium drager, klaar om op te hangen

Standard size A1, aluminium carrier, wall-ready.

850 €