Oerkernhealing

Oerkernhealing 14 web d.jpg
 
 

Oude Kennis en Nieuwe Technieken

Deze manier van werken bekijkt je evolutie als bewustzijn en als ziel door de ervaringswereld van je chakra's. Het verschil met andere helingstechnieken is dat het volledige spectrum van energieën dat actief is in die chakra de revue passeert, en dit vanaf je ontstaan vanuit de Bron tot nu. Dit is een heel intensieve en transformerende ervaring.

Ik leerde deze manier van werken kennen tijdens mijn persoonlijke opleiding healing en reading, en was ook de enige van mijn opleiding die dit toen gedaan heeft. Ik was vastbesloten om dit ook op te nemen in mijn aanbod van diensten, maar had gaandeweg het gevoel dat dit nog veel sterker kon en dat er iets wezenlijks aan ontbrak. 

Dat "iets" toonde zich geleidelijk aan in de voorbije  7 jaar, en is in de loop van die  7 jaar gestroomlijnder, dynamischer en compacter gemaakt.

Het resultaat is de Tijdslijntechniek zoals ik hem nu gebruik.

Geavanceerd Tijdslijnwerk

Samengevat is het een geavanceerde techniek van werken met de constructie die wij Tijd noemen, op een gestructureerde en holistische manier. Er wordt niet alleen met "ons" tijdsframe gewerkt maar ook met Realiteiten die er direct invloed op hebben waarbij jij ook direct betrokken bent. 

Dit is het gedeelte Geavanceerd Tijdslijnwerk; er wordt gewerkt met een lineaire uitingsvorm van Tijd, maar ook met Parallelle werkelijkheden en Densiteiten. 

De zeer volledige aanpak van deze techniek laat toe om de verschillende facetten van je ervaring doorheen de lens van je chakra's te balanceren en te energetiseren.

Hoe gebeurt dit?

Er wordt één sessie besteed per chakra, en er is één sessie voor de secundaire chakra's en ter vervollediging van het samenspel van de  7 hoofdchakra's. Dit zijn 8 sessies in totaal van anderhalf uur per sessie.

Het geheel is een alchemistisch proces dat volledig moet uitgewerkt worden en voltooid - er kan meer tijd gelaten worden tussen de sessies als dat nodig zou zijn, maar alle 8 zijn nodig voor het optimaal eindresultaat.

Aanbevolen tussentijd is een maan-maand (28 dagen) tussen twee sessies. Dit kan herbekeken worden of op maat georganiseerd worden alnaargelang je evolutie.

 

Inschrijving is gemakkelijk via onderstaand online formulier; ook vragen zijn mogelijk via "Boodschap".

Naam *
Naam
Oerkernhealing 14 web.jpg